Potencijali Hrvatskog wellnessa

Potencijali "Hrvatskog wellnessa" su aromaterapije, ekstrakti morske flore, autohtona esencijalna ulja i ekstrakti autohtonih ljekovitih bilja, ljekovite vode, autohtona zdrava hrana, u kombinaciji s jedinstvenim wellness terapijama inspiriranim zdravljem korisnika.

Vrlo oštra konkurencija nameće postizanje i dostizanje određene kvalitete wellness usluga obzirom da tržište wellnessa polako postaje tržište visokosofisticiranih kupaca wellness usluga, gdje je isključivo kvaliteta i diferenciranost wellness ponude elemenat opstanka i konkurentnosti na turističkom tržištu.

Postizanje kriterija kvalitete osigurati će wellness centrima mogućnost profiliranja ponude i time omogućiti da postanu prepoznatljiv segment wellness turizma (industrije). Wellness industrija donosi velike profite i podiže ukupan prihod od turističke usluge kako u samom hotelu tako i u destinaciji.

"Ako je wellness u sklopu hotela dobro vođen, njegova zarada dolazi na drugo mjesto po zaradi, odmah iza zarade hotelskih soba."