Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam jedan od najperspektivnijih proizvoda hrvatskog turizma

Akcijski plan provedbenog dokumenta koji je proizašao iz Nacionalne strategije razvoja turizma RH do 2020. godine je predstavila mr. sc. Neda Telišman-Košuta iz Instituta za turizam. Razvoja zdravstvenog turizma.

Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine istaknula je veliki značaj razvoja zdravstvenog turizma koji ima vodeću ulogu u produljenju sezone te disperziji turističke aktivnosti. Wellness ponuda (hoteli, toplice, centri) u Hrvatskoj uglavnom je vezana uz hotele i more te je vrlo konkurentna i kvalitetna, ali ograničenje joj čini to što postaje uobičajeni sadržaj hotela. Lječilišta teško mogu zadovoljiti uvjetima kvalitete koje traži svjetsko tržište, dok je medicinski turizam najkvalitetniji i najkonkurentniji dio zdravstvenog turizma, no nedostaje mu zajednička snaga za izlazak na tržište, kazala je Telišman-Košuta.

Europa je najjača svjetska regija zdravstvenog turizma, koja bilježi značajan rast sa 203 milijuna putovanja. Do 2017. godine očekuje se iznadprosječan rast od sedam posto. Prednost hrvatskog zdravstvenog turizma ogleda se u prirodnoj osnovi, tradiciji, kvaliteti medicinskog kadra i dobroj reputaciji zdravstvenih usluga, konkurentnim cijenama te rastućem broju hotela s kvalitetnom wellness ponudom i kvalitetnih privatnih zdravstvenih ustanova. No više je slabih strana kao što je neusklađenost zakona iz područja zdravlja i turizma, zastarjeli objekti lječilišta i specijalnih bolnica, ograničen razvojni potencijal lječilišta i specijalnih bolnica zbog postojeće vlasničke strukture, prevelika ovisnost o HZZO sustavu, nedovoljna snaga specijaliziranih posrednika, nedostatak edukacija, certifikata, ograničenja u promociji te prodaji, napomenula je Telišman-Košuta.

Očekuje se da će do 2020. godine medicinski holistički wellness turizam, a osobito programi vezani uz talasoterapiju biti najvažniji segment hrvatske zdravstveno-turističke ponude, osobito u pred i posezoni. Lječilišni turizam nakon vlasničkog restrukturiranja, a kao rezultat osuvremenjivanja ponude osobito u kontinentalnom prostoru, bit će tehnološki konkurentan turistički proizvod, a medicinski turizam, očekuje se, bit će vertikalno integriran, kvalitetom konkurentan i cijenom turistički proizvod fokusiran ponajviše na odabrane segmente potražnje na globalnom tržištu, rekla je Telišman-Košuta.

Izvor: HGK, Zajednica zdravstvenog turizma, srpanj 2015.